MENU

关闭

115CMS大前端模板

115CMS大前端模板 V1.0演示地址

115CMS大前端模板 V1.0演示地址

大前端模板广告位ID1<li id=menu-item-112 class=menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-112><a href=>联系我们</a></li><li id=menu-item-112 class=menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-112><a href=>关于我们</a></li><li class=menusns menu-item-has-children><a href=javascri...

¥ 6 元 更新时间:02月15日 17:21

详细介绍

大前端模板

广告位

ID1

<li id="menu-item-112" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-112"><a href="">联系我们</a></li>
<li id="menu-item-112" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-112"><a href="">关于我们</a></li>
<li class="menusns menu-item-has-children"><a href="javascript:;">关注我们</a>
<ul class="sub-menu">

<li><a class="sns-wechat" href="javascript:;" title="关注微信" data-src="https://themebetter.com/qrcode?url=https://demo.themebetter.com/dux">关注微信</a></li>	

<li><a target="_blank" rel="external nofollow" href="https://themebetter.com">themebetter</a></li>

<li><a target="_blank" rel="external nofollow" href="https://themebetter.com">更好的主题</a></li>

</ul>
</li>

ID2

	<div class="container">
		<h2>大前端115CMS主题 更专业 更方便</h2>
		<a target="blank" class="btn btn-lg" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=452133545&site=qq&menu=yes">联系我们</a><a target="blank" class="btn btn-lg" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=452133545&site=qq&menu=yes">联系我们</a>	</div>

ID3

<a href="链接地址">热门标签</a><a href="/">大前端</a><a href="/">themebetter</a><a href="/">见识多</a>

ID4、6、7、8

<a class="tbas" href="/" target="_blank">广告位,可在右侧栏任意位置,可放任何广告代码</a>

ID5

<a href="/"><img src="http://21.woailian.cn/application/template/pc/xudu/public/pc/img/300-200.png"></a>